بذر F1 دستگاه لیزر سنگ رقم confetti compact white

شرکت ساکاتای ژاپن اولین باردر سال دستگاه حکاکی لیزری به وسیله آقای ساکاتا تاسیس شد . این مجموعه فعالیت خود را با ایجاد و صادرات لیلیوم به اروپا و آمریکای شمالی و آن‌گاه کار خود را به سوی ایجاد نشا دستگاه لیزر و گیاهان زینتی و آن گاه با راه اندازی آزمایشگاه جوانه زنی , ایجاد بذر گسترش داد . دستگاه لیزر اطلسی پرپر نخستین دفعه بوسیله این مجموعه در سال 1934 ساخت شد . این شرکت تمرکز خویش را بر روی دستگاه لیزر های اطلسی قرار اعطا کرد و در صدر گونه های خاص و خیر و خوبی ازین گیاه ساخت کرد . در سال 1990 نخستین بار بذر گیاه لیسیانتوس رقم King of Snow را اصلاح و روانه ی بازار کرد سپپس در سال 1995 و 1998 اولی رقم های اصلاح شده ی Gypsophilla و Campanula , همینطور اولی ارقام دستگاه لیزر آهار سفید بوسیله این شرکت ساخت گشت که به یاد این محصولات پاداش ی طلای اتحادیه انتخاب بهترین تصحیح کننده ی دستگاه لیزر ها را دریافت نمود . در سال 2001 اولی نمایندگی این موسسه بزرگ ژاپنی در فرانسه تحت عنوان , نماینده اروپا آفریقا و سپسدر سال 2003 این مجموعه شعبه ی ایجاد گیاهان زینتی خویش در اوپا را در مملکت دانمارک افتتاح نمود . در سال 2002 این شرکت مبادرت به ساخت او‌لین بنفشه رقم Ultima Morpho کرد که منجر کسب سند شایسته ترین اصلاح کننده ی سال جهان شد . . یکی افتخارات بلندمرتبه این شرکت اصلاح و تولید بذر گونه های گیاه حنا impatins رقم SunPatiens بود . امروزه این شرکت دارای صدها خط تولید بذر اشکال گیاهان زینتی بوده و سکان دار ایجاد و اصلاح و ایجاد تمام بذور F1 بنفشه در جهان میباشد .شیوه کاشت :

گیاه دستگاه لیزر سنک , مستقر ماداگاسکار و مرزوبوم کوموروس می‌باشد . این گیاه تحت عنوان یک گیاه زینتی در نقاط سایه افتاب باغچه و یا این که به عنوان یک گیاه آپارتمانی در خانه می توانایی مراقبت کرد . انتشار تجاری این گیاه با بذر میباشد و بهترین دوره کاشت آن در هوای خنک فصل بهار یا آخر فصل تابستان می‌باشد . شایسته ترین بستر کاشت , ترکیبی از کوکوپیت و پرلیت و پیت ماس میباشد و یا این که میتوان از ماسه شسته شده رودخانه ای برای کاشت استفاده کرد . بتدا خاک را با قرار دادن آن زیر آفتاب یا این که اضافه کردن قارچ کش , ضدعفونی میکنید آن گاه بذر را روی آن ریخته و کمی با تکه چوب یا قوطی کبریت فشار وارد فرمائید تا عالی به خاک بچسبد , در آخر روی بسترکاشت خود یک مشما کشیده تا رطوبت درون آن سبب ساز جوانه زنی خوبتر بذر بشود . آب پاشی بایستی از زیر بستر یا این که دستگاه لیزر دان انجام شود و هنگام جوانه زنی بذر بعداز یک هفته آبیاری دوم را ملازم با پاره ای قارچکش کاپتان انجام بدهید .

تولید ها دارای ارتباط
شب رایحه بنفش
بذر دستگاه لیزر شب عطر بنفش F1
3 , 000 تومان
کوکب کوهی زرد
بذر کوکب کوهی زرد S1
3 , 000 تومان


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *