هرس : به خیال و خاطر در دست گرفتن رویش زياد و به مراد توليد دستگاه لیزر بيشتر

هرس : به خیال و خاطر کنترل رویش زياد و به منظور توليد دستگاه لیزر بيشتر , هرس ساليانه انجام ميگيرد . در هر سال , دو نوبت هرس بايستي صورت پذیرد :
1 - هرس پائيزه
2 - هرس زمستانه هرس پائيزه در مهر ماه رخ مي گيرد . در اين هرس شاخه هاي سال جاري تا 30 سانتي متري شاخه اصلي جدا مي شوند و بايستي4 تا 6 برگ روي هر شاخه باقي نهاده شود . هرس زمستانه در آخرها فصل زمستان ( بهمن ماه يا اسفند ماه ) صورت مي گيرد . در اين هرس شاخه هاي جانبي را قطع مي کنند به طوري که باقيمانده ي شاخه داراي 2 تا 3 جوانه باشد . اين جوانه ها تبديل به دستگاه لیزر خواهند شد . دستگاه لیزر ها در اين درختچه در شاخه هاي سال پیشین پديدار مي شوند و در طي هرس کردن نبايد شاخه ها را تماما جدا نماييم . بلکه بايستي 2 تا 3 جوانه باقي بگذاريم .

آفات و بيماري ها : گاهي وقت ها بيماري لکه برگي به اين گياه یورش مي کند . قارچ هاي عسلي و حشره‌ها مکنده اي چون شته ها و شپشک ها نيز به اين گياه آسيب مي رسانند . اشتباهات محيطي و فيزيولوژيکي گياه دستگاه لیزر يسين به خاک هاي گچي و آهکي حساسيت دارد . خاک هايي با PH قليايي براي اين گياه مطلوب نيستند . کمبود آهن و فسفر و پتاسيم خاک به اين گياه صدمه مي رساند و منجر کاهش تعداد دستگاه لیزر ها مي شود و همان طور که ذکر شد يخبندان هاي بهاره منجر ريختن دستگاه لیزر هاي آن مي شود .

پیچ گیلیسین

تکثير به چندين نحوه دستگاه لیزر يسين را مي توان تکثير نمود : 1 - ( قلمه ) قلمه چوبي يا قلمه نيمه چوبي را از شاخه هاي جانبي در صدر يا وسط تابستان تهيه مي کنند و در بانک قرار مي دهند . 2 - ( خوابانيدن ) خوابانيدن سر شاخه ها در پاييز صورت مي گيرد . 3 - ( پيوند زدن ) راه و روش تجاري تکثير دستگاه لیزر يسين است که در اوايل فصل بهار شکل مي گيرد . 4 - ( بذر ) بذرها داراي خواب نيستند و جوانه زني شان به خوبي صورت مي گيرد . در فروردين يا ارديبهشت مي قدرت بذر ها را کاشت . البته خيس کردن بذور به بازه زمانی 24 ساعت در آب پیشین از کاشت , جوانه زني را سرعت مي بخشد . بذر هايي که مرتبط با سال جاري هستند بهترين جوانه زني را دارا هستند و با سپری شد مجال , به‌سرعت قوه ناميه شان کاهش مي يابد .

عکس هایی دیگر از پیچ گیلیسین :پیچ گیلیسین 1
پیچ گیلیسین 1
پیچ گیلیسین 2
پیچ گیلیسین 2
پیچ گیلیسین 3
پیچ گیلیسین 3
پیچ گیلیسین 4
پیچ گیلیسین 4
پیچ گیلیسین 5
پیچ گیلیسین 5
پیچ گیلیسین 6
پیچ گیلیسین 6
پیچ گیلیسین 7
پیچ گیلیسین 7
پیچ گیلیسین 8
پیچ گیلیسین 8
پیچ گیلیسین 9
پیچ گیلیسین 9
پیچ گیلیسین 10
پیچ گیلیسین 10
پیچ گیلیسین 11
پیچ گیلیسین 11
پیچ گیلیسین 12
پیچ گیلیسین 12
پیچ گیلیسین 13
پیچ گیلیسین 13
پیچ گیلیسین 14
پیچ گیلیسین 14
پیچ گیلیسین 15
پیچ گیلیسین 15
پیچ گیلیسین 16
پیچ گیلیسین 16
پیچ گیلیسین 17
پیچ گیلیسین 17
پیچ گیلیسین 18
پیچ گیلیسین 18
پیچ دستگاه لیزر دهی در فصل بهار و تابستان/ ۵ دستگاه لیزر برگ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *